Bli medlem

Garphyttans IF.s medlemsavgifter 2022/2023

Du/Ni betalar en medlemsavgift så är du/ni med i föreningens samtliga sektioner.

Ungdom upp till 20 år                 200 kr
Senior 21 år uppåt                       250 kr
Familj bor på samma adress     400kr

Bankgiro  353-3114

Skriv namn, adress, telefon och personnummer (10 siffror)

När ni betalt mailar ni uppgifterna till:
kassor@garphyttansif.se

Välkommen som medlem i Garphyttans IF!

Vi använder oss av cookies för att hemsidan ska fungera korrekt.
Okej